Privacy policy

V rámci Live CasinoRank veľmi berieme do úvahy súkromie, na ktoré máte právo pri návšteve tejto stránky. Uznať, že zhromažďovanie informácií od našich používateľov je dôležité, ale aj pre nás je veľmi dôležitým faktorom ochrana potrieb používateľa a zaistenie bezpečnosti a správneho používania osobných údajov.

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa snažíme načrtnúť metódy, ktoré Live CasinoRank používa na zhromažďovanie, udržiavanie a následné používanie informácií, ktoré nám poskytli naši používatelia.

Každý, kto navštívi a použije webovú stránku Live CasinoRank, súhlasí s tým, že súhlasí s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov a že máme možnosť použiť informácie spôsobom, ktorý je uvedený v týchto zásadách.

Používateľ musí prestať používať túto stránku, ak ktorýkoľvek používateľ nesúhlasí s tým, aby sa jeho informácie používali spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov. Live CasinoRank si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov. Každý používateľ, ktorý bude pokračovať v používaní stránky, či už po osobnom upozornení na tieto zmeny alebo zmeny budú zverejnené na stránke, sa bude považovať za súhlas s týmito zmenami.

Naše používanie cookies

Na tejto stránke sa používajú súbory cookie. Cookie je súbor, ktorý je umiestnený na pevnom disku zariadenia, ktoré používateľ používa na prístup na stránku. Súbor cookie obsahuje informácie, ktoré bude používateľ pravidelne používať na tejto stránke. Súbory cookie sú veľmi bežné a bežne sa používajú na ukladanie a ukladanie prihlasovacích údajov na webovú stránku a akýchkoľvek prispôsobení, ktoré používateľ na stránku vložil. Live CasinoRank vždy používa súbory cookie iba na prevádzkové účely stránky.

Prečítajte si viac o našich pravidlách používania súborov cookie tu.

Aby sme vám pomohli s našimi bezpečnostnými opatreniami, riešením problémov, administratívnymi úlohami a štatistickými analýzami, Live CasinoRank zhromažďuje IP adresy. IP adresa používateľa môže byť zaznamenaná našimi servermi, ak navštívi určitú webovú stránku. IP adresa pozostáva z čísla, ktoré je jedinečné pre online zariadenie používateľa.

Dávajte pozor na verejné oblasti lokality

Prosím, uvedomte si, že akékoľvek informácie poskytnuté ktorýmkoľvek používateľom našej stránky v ktorejkoľvek verejnej časti stránky budú klasifikované ako verejné informácie a všetci používatelia by si to mali byť vedomí. Preto sa odporúča, aby všetci používatelia boli informovaní, diskrétni a veľmi dobre si premysleli zverejnenie akýchkoľvek osobných údajov alebo informácií.

Buďte si vedomí toho, že akékoľvek informácie, ktoré boli umiestnené na fóre, chatovom zariadení, verejnej ploche alebo výveske na internete, môžu byť použité a získané prevádzkovateľmi tretích strán.

Výsledkom môže byť, že používateľ dostane propagačné reklamy, informácie alebo nevyžiadané správy. Live CasinoRank nie je schopné vykonávať žiadnu kontrolu nad tretími stranami, takže majte na pamäti, že ak umiestnite akékoľvek informácie do verejnej časti našej stránky, existuje šanca, že sa vystavujete riziku.

komunikácie

Z času na čas používa Live CasinoRank kontaktné informácie, aby používateľom poskytol informácie o našej stránke a ponúkaných službách, ktoré boli využité alebo ku ktorým pristupovali. Ak používateľ dal súhlas na to, aby ho kontaktoval, z času na čas sa od nás môžu objaviť správy týkajúce sa nesúvisiacich služieb.

Live CasinoRank ponúka používateľom možnosť odhlásiť sa z prijímania správ z našej stránky. Príležitosť je daná, keď žiadame používateľa o informácie. Používateľ má možnosť odstrániť sa z akéhokoľvek zoznamu kontaktov, ktorý používateľovi poskytuje propagačný materiál, aj keď môže stále dostávať dôležité správy.

V časti je objasnená dôležitá správa. Odhlásenie z komunikácie s Live CasinoRank je zahrnuté v každej od nás odoslanej komunikácii s podrobnosťami.

Pre používateľa môže byť potrebné získať osobné údaje, aby mal prístup k vybraným častiam našej stránky alebo aby mohol využívať určité služby. Live CasinoRank môže zhromažďovať informácie v niektorých bodoch, vrátane keď sa používateľ zaregistruje, keď ich používateľ dobrovoľne ponúkne, zverejní ich vo verejnej časti stránky alebo pri akejkoľvek priamej komunikácii s Live CasinoRank.

Osobné údaje môžu byť použité na pomoc pri správe používateľského účtu, na fakturačné služby alebo na ponúkanie propagačných materiálov.

Tretie strany a externí agenti

Na Live CasinoRank overíme osobné údaje, ktoré nám používateľ poskytol, v porovnaní s relevantnými databázami tretích strán. Pri akceptovaní podmienok nám užívateľ dáva súhlas na vykonanie týchto kontrol. Všetky kontroly, vrátane kontrol s úverovými referenčnými agentúrami, sa vykonávajú na potvrdenie totožnosti a nebudú mať žiadny vplyv na váš úverový rating. Live CasinoRank koná v súlade s legislatívou o ochrane údajov.

Ak má ktorýkoľvek z našich externých partnerov alebo dodávateľov možnosť získať prístup k informáciám používateľa, musí dodržiavať zásady ochrany osobných údajov, ktoré dodržiavame. Naša stránka poskytuje odkazy na stránky tretích strán a ak hráč navštívi tieto stránky, mal by si byť vedomý toho, že naše zásady ochrany osobných údajov sa na tieto stránky nevzťahujú. Používateľ by si mal skontrolovať individuálne zásady ochrany osobných údajov týchto stránok, aby sa ubezpečil, že tieto stránky s radosťou používa.

Live CasinoRank môže zverejniť osobné údaje používateľov, ak to vyžaduje zákon. Ak tretia strana tvrdí, že porušila akékoľvek práva duševného vlastníctva, ktoré má, a môže poskytnúť primerané overenie, že ste tak urobili, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje.

Osobné údaje používateľa môžu byť prenesené na novú spoločnosť, ak sa Live CasinoRank predá.

Majte na pamäti, že akékoľvek informácie, ktoré nám používatelia poskytnú, môžu byť lokalizované a následne spracované mimo územia Spojeného kráľovstva. Informácie môžu byť spracované na akomkoľvek mieste, kde pôsobí Live CasinoRank alebo akékoľvek naše pridružené spoločnosti, agenti alebo pridružení partneri.

Záštita používateľa nad stránkou poskytuje súhlas používateľa s prenosom alebo spracovaním informácií používateľa mimo Spojeného kráľovstva. Live CasinoRank vždy podnikne rázne kroky na zabezpečenie dobrej ochrany informácií používateľa, vrátane využitia rešpektovaných bezpečnostných metód a technológií.

Tu v Live CasinoRank sa snažíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali informácie používateľa v bezpečí, aj keď z povahy internetu nie je možné zabezpečiť 100% bezpečnosť prenosu. To znamená, že nemôžeme prevziať zodpovednosť ani niesť žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek prenos osobných údajov, ku ktorému dôjde v dôsledku chýb prenosu, získania prístupu tretích strán neoprávnenými prostriedkami alebo akýchkoľvek iných príčin, nad ktorými nemáme kontrolu.

Aj vy máte svoju úlohu

Pri zaistení bezpečnosti našich používateľov online a bezpečnosti informácií zohráva úlohu používateľ. Používatelia sú zodpovední za to, že ich ID a heslá zostanú v bezpečí a postarajú sa o to, aby boli informácie vždy v bezpečí.

Live CasinoRank tiež poskytuje možnosť aktualizovať, opravovať alebo odstraňovať určité časti informácií o používateľovi a používateľ to môže slobodne urobiť, ak má obavy z presnosti alebo toho, čo je odhalené. Vyhradzujeme si právo účtovať primeraný poplatok za poskytnutie kópií akýchkoľvek informácií.

Ak sa používateľ rozhodne vymazať informácie, môže zistiť, že už nemá prístup k určitým službám alebo častiam stránky. Ak k tomu dôjde, našou zásadou nie je poskytnúť vrátenie peňazí. Live CasinoRank však stále môže uchovávať osobné údaje používateľov v našich súboroch, aby sme mohli riešiť problémy, ukončiť spory, zabezpečiť, aby naša používateľská zmluva zostala v platnosti, a zabezpečiť, že dodržiavame všetky právne a technické požiadavky na prevádzku našej stránky.

Každý, kto používa webovú stránku Live CasinoRank.com, tak prijíma, že súhlasí s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov a že máme možnosť využiť informácie používateľa spôsobom, ktorý je uvedený v týchto zásadách.

Ak ktorýkoľvek používateľ nesúhlasí s tým, aby sa jeho informácie používali spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov, musí prestať používať stránku. Live CasinoRank.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť naše Zásady ochrany osobných údajov. Každý používateľ, ktorý bude pokračovať v používaní stránky, či už po osobnom upozornení na tieto zmeny alebo zmeny budú zverejnené na stránke, sa bude považovať za súhlas s týmito zmenami.