Sloven膷ina
livecasinorank.sk
  • Spr谩vy
  • Kas铆na pod木a krajiny
  • Kas铆nov媒 bonus
  • Kas铆nov茅 hry
  • Mo啪nosti vkladu
Menu
Live kas铆no
Sloven膷ina

V媒voj na vrchole ocenen铆 Global Gaming Awards a EGR

Spr谩vy

2020-11-04

Evol煤cia bol tento rok na Global Gaming Awards pova啪ovan媒 za dod谩vate木a digit谩lneho priemyslu a na EGR Italy Awards bol tie啪 ozna膷en媒 za dod谩vate木a roka pre kas铆nov媒 obsah, preto啪e je l铆drom v poskytovan铆 啪iv茅 kas铆no rie拧enia.

V媒voj na vrchole ocenen铆 Global Gaming Awards a EGR

Pokia木 ide o ocenenie Global Gaming Awards, spolo膷nos钮 Evolution porazila 膹al拧铆ch dev盲钮 zna膷iek, aby z铆skala ocenenie, ktor茅 z铆skala. Odme艌uje poskytovate木ov, ktor铆 pos煤vaj煤 digit谩lne hry 膹alej do bud煤cnosti, a pon煤ka oper谩torom v拧etko potrebn茅 pre rozvoj tohto odvetvia.

Cena roka

Spolo膷nos钮 Evolution bola na EGR Italy Awards op盲钮 vyhl谩sen谩 za dod谩vate木a obsahu v kas铆ne. Je to druh媒 rok a zna膷ka sa postavila proti 13 s煤perom zo v拧etk媒ch hern媒ch vertik谩l. Za posledn媒ch 12 mesiacov boli ceny EGR ocenen茅 popredn媒mi talianskymi online oper谩tormi a poskytovate木mi, aby oslavovali inov谩cie a tie啪 zd么raznili dosah a dosah regulovan茅ho trhu.

Ka啪doro膷n媒 ceremoni谩l

Na virtu谩lnom ceremoni谩li, ktor媒 sa streamoval online 27. okt贸bra, a vtedy boli zverejnen茅 ceny. Po udelen铆 ceny prehovoril Todd Haushalter, produktov媒 riadite木, ktor媒 uviedol, 啪e je neuverite木nou c钮ou z铆ska钮 obe ocenenia v ten ist媒 ve膷er. Rok 2020 je ur膷ite mimoriadne ru拧n媒m a z谩rove艌 n谩ro膷n媒m rokom, zna膷ka sa v拧ak nezastav铆. Chc煤 uspie钮 e拧te viac.

Cie木om tejto zna膷ky je vyr谩ba钮 hry, ktor茅 si hr谩膷i ur膷ite ob木煤bia a tento rok nebol v么bec v媒nimkou. Roz拧铆rili svoju rozmanit煤 拧k谩lu 啪iv媒ch hier a tie啪 hern媒ch predstaven铆. Spolo膷nos钮 Evolution vydala 12 titulov, 膷o je rekord, a uviedla do 啪ivota najmodernej拧ie 拧t煤dio v Pensylv谩nii. Reformovala a zmenila mnoho opera膷n媒ch postupov kv么li pand茅mii, ktor煤 dnes 啪ije svet. Toto ocenenie uzn谩va v拧etko, 膷o rob铆 zna膷ka a t铆m, ktor媒 za 艌ou stoj铆.

Pre膷o s煤 tieto ocenenia zasl煤啪en茅

Evolution Gaming je ur膷ite jedna z najlep拧铆ch zna膷iek online a pon煤ka v拧etko, 膷o s木ubuje. Bez ob谩v je teda mo啪n茅 hra钮 tie najlep拧ie dostupn茅 hry. Navy拧e neust谩le inovuj煤, a preto by ste ur膷ite mali by钮 s煤膷as钮ou tejto zna膷ky a hra钮 ich hry, kedyko木vek s煤 dostupn茅 vo va拧om online kas铆ne. Je ve木mi pravdepodobn茅, 啪e bud煤.

T谩to zna膷ka patr铆 medzi l铆drov v oblasti poskytovania hier v najlep拧ej kvalite a hrate木nosti. Zasl煤啪ia si tieto ocenenia, preto啪e sa roz拧irovali do 膹al拧铆ch kraj铆n a vyv铆jali ove木a viac hier, ktor茅 si teraz m么啪ete zahra钮 v niektor媒ch online kas铆nach. Okrem toho s煤 tieto hry ur膷ite jedny z najlep拧铆ch, ktor茅 online n谩jdete, tak啪e je to pre v谩s ur膷ite v媒hoda.

Jeden z l铆drov na trhu

T铆, ktor铆 nie s煤 v tomto odbore nov铆, vedia, 啪e Evolution Gaming je zn谩my po celom svete, a preto je spolu s 膹al拧铆mi zna膷kami jedn媒m z popredn媒ch vodcov v odbore igaming. Je zrejm茅, 啪e je toho e拧te ve木a, 膷o je potrebn茅 urobi钮, ale Evolution je st谩le neuverite木n谩 spolo膷nos钮, ktor谩 toho ve木a dobyla.

Hr谩膷i 煤plne miluj煤 svoje hry, najm盲 啪iv茅 hry, ktor茅 maj煤 k dispoz铆cii. Je to preto, lebo s煤 kvalitn茅 a maj煤 neuverite木n煤 hrate木nos钮. S煤 vyvinut茅 tak, aby sa hr谩膷i bavili.

Promo kas铆no

--
null Country FlagCheckmark
Hra钮 teraz
-

Najnov拧ie spr谩vy

2021-07-26

Glob谩lna dominancia spolo膷nosti Microgaming Eyes s Julie Allison

Spr谩vyRead more
Z谩vislos钮 na hazardn媒ch hr谩chPrehl谩senieZodpovedn茅 hranieZ谩sady ochrany osobn媒ch 煤dajovObchodn茅 podmienkySitemap
漏 livecasinorank.sk 2021