Sloven膷ina
livecasinorank.sk
  • Spr谩vy
  • Kas铆na pod木a krajiny
  • Kas铆nov媒 bonus
  • Kas铆nov茅 hry
  • Mo啪nosti vkladu
Menu
Live kas铆no
Sloven膷ina

Popul谩rne pokerov茅 slangy vysvetlen茅

Poker

2021-05-26

Eddy Cheung

Ak chcete porazi钮 dom v domove, je nepochybne ve木a vec铆, ktor茅 mus铆te zvl谩dnu钮 poker hra. Pre za膷iato膷n铆kov v谩m m么啪e ve木a dobr媒ch pom么c钮, ke膹 sa v tejto hre dozviete v媒znam niektor媒ch 拧tandardn媒ch v媒razov. Existuj煤 v拧ak desiatky a stovky pokerov媒ch slangov. Z tohto d么vodu sa tento 膷l谩nok bude zaobera钮 iba najbe啪nej拧铆mi terminol贸giami, ktor茅 pravdepodobne z铆skate pri hran铆 v online kas铆no alebo kamenn茅 kas铆no.

Popul谩rne pokerov茅 slangy vysvetlen茅

Skontrolujte

Ke膹 hr谩te poker online alebo offline, s najv盲膷拧ou pravdepodobnos钮ou naraz铆te na slovo check. 膶o teda znamen谩 t谩to popul谩rna pokerov谩 terminol贸gia? Kontrola v podstate znamen谩 post煤penie st谩vky alebo akcie 膹al拧iemu hr谩膷ovi. In媒mi slovami, m谩te mo啪nos钮 skontrolova钮 alebo vsadi钮, iba ak pre v谩s moment谩lne neexistuje 啪iadna akcia. Ak po skontrolovan铆 d么jde k akcii, hr谩膷 sa m么啪e rozhodn煤钮 zlo啪i钮, zdvihn煤钮 alebo dorovna钮.

Otvoren茅

Ako u啪 n谩zov napoved谩, otvorenie v pokri znamen谩, 膷o hr谩膷 rob铆, ak m谩 za膷a钮 st谩vkov茅 kolo v pokerovej ruke. Otvori钮 m么啪ete iba ako prv谩 osoba, ktor谩 stav铆, alebo ak v谩m hr谩膷 skontroluje kati贸n. Je zauj铆mav茅, 啪e mnoho hr谩膷ov pokeru si t煤to akciu m媒li s raisom. Po膷iato膷n铆 hr谩膷i m么啪u 膷eli钮 zv媒拧eniu, zlo啪eniu alebo dorovnaniu pri stole.

Zv媒拧i钮

Raising je 膹al拧铆 popul谩rny v媒raz pre poker na sc茅ne hazardn媒ch hier online a offline. Preto je prvorad茅 vedie钮, 膷o to znamen谩 vyhn煤钮 sa tomu, aby ste na stole p么sobili zelene. Nav媒拧enie je v podstate akcia, ktor煤 urob铆te na stole, ak chcete prida钮 k 煤vodnej st谩vke. Po dokon膷en铆 tejto akcie v谩m ostatn铆 hr谩膷i pod木a o膷ak谩vania zavolaj煤, zlo啪ia alebo znova zv媒拧ia. Hr谩膷 m么啪e 膷asto zv媒拧i钮, ak chce 铆s钮 na jugular alebo m谩 siln煤 ruku.

Znova zdvihnite

Ak sa otvor铆 prv媒 tipuj煤ci, m么啪e druh媒 hr谩膷 zv媒拧i钮 st谩vku, tret铆 hr谩膷 znovu zvy拧uje, aby sa dostal sp盲钮 k prv媒m dvom hr谩膷om. In媒mi slovami, op盲tovn茅 zv媒拧enie znamen谩 zv媒拧enie nav媒拧enia s煤pera. Ak naraz铆te na agres铆vne zv媒拧enie, m么啪ete znova zv媒拧i钮, zlo啪i钮 alebo dorovna钮.

Volaj

V盲膷拧ina nov谩膷ikov vo svete online hazardn媒ch hier sa bude p媒ta钮, 膷o presne vol谩. Dorovnanie znamen谩 vyrovna钮 zv媒拧enie alebo st谩vku s煤perovho hr谩膷a. V pokri m么啪e hr谩膷, ktor媒 nie je vyzvan媒, vyhra钮 kombin谩ciu, ak nikto nedorovn谩. Ke膹 hr谩te na mieste osobne, pravdepodobne budete namiesto toho po膷u钮 v媒raz 鈥瀡idie钮鈥.

Zlo啪i钮

Ke膹 hr谩膷 zalo啪铆 karty, znamen谩 to, 啪e sa zastav铆 v hre. V takom pr铆pade u啪 nem么啪u 铆s钮 do st谩vky 啪iadne 膹al拧ie st谩vky. Hr谩膷i zlo啪ia karty, ak je ich 膷as na dokon膷enie niektorej z akci铆 uveden媒ch vy拧拧ie. Ak hr谩膷 zlo啪铆 kartu, hod铆 ju l铆cnou stranou smerom k dealerovi. Krupi茅r na opl谩tku d谩 karty do hromady zlo啪en媒ch kariet.

Ruka

膸al拧ou be啪nou pokerovou terminol贸giou je ruka. Ruka je n谩zov zbierky a啪 piatich kariet pozost谩vaj煤cich zo spolo膷n媒ch kariet a vreckov媒ch kariet hr谩膷a. 膶asto je pravdepodobn茅, 啪e hr谩膷 vyhr谩 bank s lep拧ou kombin谩ciou.

Buy-In

V neposlednom rade m么啪e hr谩膷 z铆ska钮 vstup do pokerov茅ho turnaja n谩kupom. Spravidla sa jedn谩 o minim谩lnu sumu, ktor煤 by hr谩膷 mal zaplati钮 za 煤膷as钮 v cash game. Buy-in je zvy膷ajne 20-n谩sobok hodnoty 啪et贸nov, ktor茅 je potrebn茅 vsadi钮 druh媒m tipuj煤cim po 木avej strane dealera.

Z谩ver

Je len p谩r pokerov媒ch terminol贸gi铆, ktor茅 by ste mali vedie钮. Ako bolo povedan茅 na za膷iatku, existuj煤 膹al拧ie stovky, ktor茅 sa hr谩膷 m么啪e nau膷i钮 iba so sk煤senos钮ami. Nezabudnite v拧ak na nastavenie hraj煤ceho bankrollu, o ktor媒 m么啪ete pohodlne pr铆s钮 a hra钮 v regulovanom online kas铆ne.

Poker
Avatar
AUTHOREddy Cheung

Promo kas铆no

--
null Country FlagCheckmark
Hra钮 teraz
-

Najnov拧ie spr谩vy

Z谩vislos钮 na hazardn媒ch hr谩chPrehl谩senieZodpovedn茅 hranieZ谩sady ochrany osobn媒ch 煤dajovObchodn茅 podmienkySitemap
漏 livecasinorank.sk 2021